Registers m.b.t. inventaris van Schagen 1741-1807
 

Datum Bron Tekst
18-05-1742 Ambacht Spijkenisse en Braband
Toegangsnummer: 048
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
226 18 maart 1739 - 12 november 1764
1833 Cornelis Woutersz van Dijk, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan Cornelis van Schagen, meesterbakker, een huis en erf aan de Voorstraat in Spijkeniss, belend: w. de Voorstraat, n. Pleun van Vliet, o. de kaai en z. het dorpskaaislop, voor 1000 g., betaald met 400 g. contant en met het aflossen van schuldbrieven van verkoper
18-05-1741 Ambacht Spijkenisse en Braband
Toegangsnummer: 048
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
226 18 maart 1739 - 12 november 1764
1834 Cornelis van Schagen,, meesterbakker, bekent aan Johannes Assuerus Roosendael een schuld van 600 g. wegens hypotheken op voorn. huis en erf. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Cornelis Woutersz van Dijk stelt zich borg
19-06-1800 Ambacht Spijkenisse en Braband
Toegangsnummer: 048
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
228 23 januari 1797 - 19 juli 1806
2392 Gerrit van Schagen, won. te Ooltgensplaat, en Pieter van Schagen, won. op Spijkenisse, erfgenamen en executeurs van het testament van 27-11-1799 van Cornelis van Schagen, wednr. van Pietertje van Driel, gepasseerd voor schout en schepenen van Zwartewaal, en voogden over de minderjarigen, hebben op 1-5-1800 publiek verkocht en transporteren aan Ary de Baan, won. op Spijkenisse, 9 gem. 243 r. weiland in Oud-Hongerland, belend: o. Abraham Geverts en de wed. van Klaas Weda, z. Boudewijn van Wijngaarden, w. en n. de Oudhongerlandse dijk, voor 2295 g. 10 st. 12 p.
2393 Kopie van bovenvermeld testament
08-04-1802 Ambacht Spijkenisse en Braband
Toegangsnummer: 048
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
228 23 januari 1797 - 19 juli 1806
2426 Pieter van Schagen, won. in Spijkenisse, heeft verkocht en transporteert aan Jan Dirksz Berkhout, mede won. in Spijkenisse, een huis en erfje op de Voorstraat in Spijkenisse, belend: o. de Kaay, z. het Kaaislop, w. de straat en n. Abraham van Beek, voor 500 g. contant.
23-11-1802 Ambacht Spijkenisse en Braband
Toegangsnummer: 048
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
228 23 januari 1797 - 19 juli 1806
2435 Aan de secretaris is getoond een extract uit de staat en scheiding van de nalatenschap van wijlen Dirk van Bokkum, gewoond hebbende en op 22-4-1801 overleden in Spijkenisse. Daaruit blijkt, dat aan zijn vrouw Alida van Schagen in vrije eigendom is toebedeeld de helft van 2 gem. 4 r. teelland in de polder Brabant op nr. 60 en een oud boomgaard van 100 r. achter de kerk in Spijkenisse. Dit is daarom ten name van Alida van Schagen gesteld. Aan Aagje van Bokkum, huisvrouw van Jurien Ringleven, is toebedeeld een huis (Q nr. 39) en erf aan de westzijde van de Voorstraat in Spijkenisse, een schuurtje (Q nr. 124) en erf op de Kaay in Spijkenisse, 2 gem. 276 r. bouwland aan de westzijde van de Lange Laanweg op nr. 25, 3 gem. 2 r. land aan de oostzijde van dezelfde weg op nr. 61, 8 gem. 139 r weiland in de polder Brabant in de hoek van de Verheeleweg en langs de Slikweg op de nrs. 41, 52, 53 en 54, nog 406 r. boomgaard in de polder Brabant, ten name van Jurien Ringleven gesteld.
22-08-1807 Ambacht Spijkenisse en Braband
Toegangsnummer: 048
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
229 23 juli 1806 - 10 mei 1811
2538 Schout Jacob van Wijdenbrugh, curator in de geabandonneerde en insolvente boedel van Maartje Steenbakker, wed. van Cornelis van der Linden, won. in Spijkenisse, heeft publiek verkocht en transporteert aan Pieter van Schagen, won. te Spijkenisse, 66½ r. erfpachtboomgaard in de polder van Spijkenisse in het Bogertpad aan de Vierambachtenkade, belend: o. Cornelis Spruit de Jonge, w. Cornelis Veldhoen, z. Abraham Maqulin en n. Jan van Straaten, in huur bij voorn. koper tot Kerstmis 1811, voor 39 g. 18 st. contant.

Registers m.b.t. inventaris van "van Schagen" 1694-1742 nog uit te zoeken

Datum Bron Tekst
30-11-1694 Stad Geervliet
Toegangsnummer: 032
Stad Geervliet
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
212 19 april 1680 - 3 mei 1695
798 Adriaan de Vos, wonend te Rotterdam, procuratie hebbend van Catharina Dubois, wed. van Johan van Weel, wonend te Rotterdam, verkoopt aan Dirk Lieve huis, schuur en tuin in de Tolstraat te Geervliet (bel. ten z de straat, ten n de tolhuizen, ten o ’s Herenachterweg, ten w Cornelis Overdijk) voor f425 contant en een custingsbrief op t huis van f250. Volgt de custingsbrief, geroyeerd op 16-3-1763. Procuratie tov notaris Philips de Custer te Rotterdam. Uit deze acte blijkt dat het huis bewoond werd door Cornelis van Schagen, stadhouder van Geervliet. Getuigen Otto Rijke en Pieter van Rijnbach.
23-11-1716 Stad Geervliet
Toegangsnummer: 032
Stad Geervliet
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
213 29 april 1714 - 10 juni 1732
829 Sebastiaan de Graef, wedr. en erfgenaam van Adriana Trens, verkoopt aan Maria Conijndijk, wed. van Gerrit Pikveld, 1 G boomgaard achter de tolhuizen, (tussen de Noordijk en het land van Gerrit van Schagen) nu in gebruik bij de wed. van Jan de Visser, voor f 187.
20-09-1720 Stad Geervliet
Toegangsnummer: 032
Stad Geervliet
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
213 29 april 1714 - 10 juni 1732
863 Crijn Pijnakel verkoopt aan Jan Cornelisz Velthoen een huis en schuur in de Tolstraat bij de Tolpoort (bel. ten o de straat, ten n de erfgenamen van mr. Arent Hoogenhoeck, ten w de haven, ten z de erfgenamen van de secretaris Ruijgrok) voor f 100 contant en een schuldbrief van f 200, in 1708 door Pijnakel o zich genomen tbv Gerrit van Schagen te Vlaardingen, wordt door koper mede tot zijn last genomen. (NB deze schuldbrief is verleden voor schepenen van Geervliet, 1708)
03-04-1736 Stad Geervliet
Toegangsnummer: 032
Stad Geervliet
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
214 7 november 1732 - 1 september 1762
1041 Philips Ariens Vermaat verkoopt aan Dirk Lieve 1 G boomgaard aan de Tolpoort, achter de tolhuizen, tussen de Noorddijk en het land van Gerrit van Schagen, voor f 75. Verkopier is mr grutter te Brielle. Idem aan Bartholomeus van de Berg te Geervliet 1 G boomgaard in Tolland (bel. ten w de Toldam, ten n de Raeijdijk, ten o Arij Hogendijk, ten z de wed. van Dirk Jansz Lugtenburg) voor f 275.
07-05-1742 Stad Geervliet
Toegangsnummer: 032
Stad Geervliet
Registers houdende allerhande akten met betrekking tot de volontaire rechtspraak
214 7 november 1732 - 1 september 1762
1103 Lambert van Schagen en Cornelis van Schagen, kinderen van wijlen Gerrit van Schagen, verkopen aan Hendrik Hoogwerf 3 G weiland in Tolland achter de boomgaard van burgemeester Dirk Lieve, voor f 600. (tegenwoordig stuk van het Hartelkanaal)